یک مقام استانداری بوشهر می گوید که «تعدادی از کودکان را در پاکستان تعمدی فلج کرده و برای تکدی‌گری به ایران می‌فرستند.»

عباس برزگرزاده مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر روز چهارشنبه ۲ مرداد به ایسنا گفت که «کودکان متکدی در پاکستان به طور حرفه ای فلج شده و به مشتریان فروخته می‌شوند؛ آنها بچه را در پاکستان تعمدا علیل می‌کنند و ما نیز بازار آنان را با پول دادن تامین می‌کنیم.»

اما این مقام مسئول اعلام نکرد که چطور این کودکان به ایران قاچاق می‌شوند و عملکرد دستگاه‌های نظارتی در این‌باره چیست. 

تاکنون آمار رسمی از کودکان متکدی در ایران گزارش نشده است. آمار کودکان کار نیز متناقض است اما اخیرا کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر، به ایسنا گفته بود که بر اساس پژوهش انجام شده حدود ۱۴ هزار زباله گرد غیررسمی در کشور وجود دارد و ۸۹ درصد زباله گرد‌ها «مهاجران غیرقانونی» هستند.

همچنین جدیدترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار حاکی از افزایش تعداد کودکان‌کار در ایران است. 

Telegram Banner