«صدف خادم» مشتزن ایرانی قرار است روز شنبه ۲۴ فروردین و در شهر رویان فرانسه به مصاف آنه شاوین از کشور میزبان برود. 

خانم خادم در صفحه اینستاگرام خود نوشت:‌« رویایی که چهار سال است با عشق آن خوابیدم و صبح ها با عشق آن بیدار شدم، دارد محقق می شود. امیدوارم نماینده شایسته ای برای مردم عزیزم مخصوصا خانواده بوکس باشم.»

​​ورزش مشتزنی در ایران مختص مردان است و صدف خادم در سالن‌های اختصاصی به دور از چشم مردم تمرین‌های خود را ادامه داده است.