وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه از وقوع آتش‌ سوزی در پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران و کشته شدن سه پژوهشگر خبر داد.

جزئیات بیشتری از زمان و چگونگی این حادثه منتشر نشده است و تنها محمدجواد آذری‌ جهرمی به خبرنگاران گفته است به دلیل «برگزاری مراسم» در روز حادثه، کسی متوجه آتش‌ سوزی نشده و  سه نفر از افرادی که این ساختمان مشغول فعالیت بودند جان باختند.

وزیر ارتباطات ایران می گوید تا کنون گزارش کامل این حادثه اعلام نشده است.