امیرحسین محمدی‌فر و ساناز الله‌یاری، از گردانندگان نشریه دانشجویی گام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. برخی منابع حقوق بشری خبر داده اند که ماموران امنیتی روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه، به منزل پدری آن‌ها رفته و این دو را بازداشت کرده‌اند.

امیرحسین محمدی‌فرد و ساناز الهیاری، از گردانندگان نشریه دانشجویی گام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

برخی منابع حقوق بشری خبر داده اند که ماموران امنیتی روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه، به منزل پدری آن‌ها رفته و این دو را بازداشت کرده‌اند.

امیرحسین محمدی‌فرد سردبیر و ساناز الهیاری از اعضای هیات تحریریه این نشریه بودند. 

پیشتر و در آذر ماه سال جاری هم عسل محمدی، یکی دیگر از اعضای تحریریه نشریه گام، از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود.

او در نهایت روز ۱۵ دی‌ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.