مسعود جزایری، از فرماندهان نظامی ایران، امروز دوشنبه در تهران به خبرنگاران گفت که ایران به زودی از شماری تانک و خودرو زرهی دیگر، همچنین تعدادی موشک دوربرد، میان برد و کوتاه برد رونمایی خواهد کرد.

جزایری افزود که در طول دهه فجر، ارتش خبرهای خوشی را درخصوص فن آوری ماهواره ای و فضایی به مردم خواهد داد.

روز یکشنبه نیز ایران آغاز استفاده از ساختار هوایی موشک های دفاعی کوتاه برد خود را با نام یا زهرا اعلام کرد.