وزیر ارشاد ایران گفت که کنترل رسانه‌ها دیگر نه از نظر فنی امکان‌پذیر است و نه از طریق مرز‌های جغرافیایی.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز یکشنبه در گردهمایی تخصصی معاونان اجتماعی پلیس ناجا گفت: «در گذشته ما می‌توانستیم با فشار بر رسانه‌ها یا هدایت اطلاعات، اخبار را تا حدی کنترل کنیم، اما کنترل رسانه‌ها دیگر نه از نظر فنی امکان‌پذیر است و نه از طریق مرزهای جغرافیایی.»

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تا دو سال آینده برنامه‌های ماهواره‌ای به‌راحتی از طریق موبایل قابل دریافت است و دیگر «دیشی» وجود ندارد که بخواهیم آن را پایین بکشیم و با استفاده‌کنندگان از شبکه‌های ماهواره‌ای برخورد کنیم.»

نصب و استفاده از ماهواره در ایران ممنوع است و پلیس ایران سالهاست که با ورود به پشت بام خانه‌ها، دیش‌های ماهواره را جمع می‌کند و تردیدهایی درباره تاثیرگذار بودن این نحوه برخورد پلیس مطرح شده است.