نیروگاه برق «رامین» اهواز
نیروگاه برق «رامین» اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، حدود ۴۰۰ نفر از كارگران نیروگاه برق «رامین» اهواز در منطقه ويس، در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از حقوق خود از روز چهارشنبه ۸ اسفند در داخل اين شركت اعتصاب خود را آغاز کردند.

 این اولین بار نیست که کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به اعتراض می‌زنند. چند روز پیش نیز گروهی از کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و بیمه درمانی خود مقابل شورای شهر اهواز تجمع کردند.