مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از سمت خود استعفا داد. 

استعفای پیروز ارجمند در حالی اعلام شد که در ماههای گذشته، لغو  پیاپی کنسرت‌ها،‌ ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی حاشیه‌هایی را برای مدیر بخش موسیقی ارشاد به همراه داشت.

آقای ارجمند درباره دلایل استعفایش به خبرگزاری مهر گفته بخاطر دوری از آهنگسازی و کارهای شخصی این اقدام را انجام داده است. 

در ماه های اخیر، دهها کنسرت موسیقی که با مجوز ارشاد قرار بود برگزار شود، از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی لغو شد. با اینکه مقام های واحد موسیقی و وزارت ارشاد از صدور این مجوز ها دفاع کردند اما رئیس قوه قضاییه، لغو کنسرت ها را اقدامی قانونی دانست.