جوخه ضد تروریسم اندونزی دو ستیزه گر مظنون را در حمله ای مسلحانه کشت.

مقامات می گویند عملیات در روز شنبه و در جاوه مرکزی صورت گرفت.

به گفته مقامات، ستیزه گران با رویدادهای خشونت بار اخیر در منطقه مرتبط دبودند. اندونزی پس از بمب گذاری های ده سال پیش در بال ، علیه ستیزه گران وارد عمل شد.