India Citizenship Law Protest
India Citizenship Law Protest

در ادامه اعتراضات به قانون جدید شهروندی هند، معترضان پس از برپایی نماز روز جمعه در مسجد جامع تاریخی دهلی، شعار «مودی را برکنار کنید» سر دادند.

قانون جدید شهروندی مورد حمایت دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هندوگرای هند است. معترضان می گویند این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل می شود.

اعتراضات علیه قانون جدید شهروندی هند در چندین شهر این کشور جریان داشته است.

دولت نارندرا مودی می گوید که قانون جدید اقلیت هایی نظیر هندوها و مسیحیان کشور بنگلادش، پاکستان، و افغانستان را از طریق اعطای شهروندی هند، از آزار و اذیت حفظ می کند.

Telegram Banner