هند و پاکستان برنامه جدیدی برای آسان تر کردن مسافرت بین دو کشور امضا  کردند.
اس ام کریشنا، وزیر  امور خارجه هند و رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان ، توافقنامه را روز شنبه در اسلام آباد، در جریان دیدار سه روزه کریشنا از پاکستان  امضا کردند.

 برنامه جدید، محدودیت های  مسافرتی برای توریست ها،  بازرگانان و افراد بالای  65 سال را کاهش خواهد داد.