نارندرا مودی نخست وزیر هند روز سه شنبه خواستار آرامش در بنگلور شد. استان جنوبی کارناتاکا صحنه آشوب بر سر مناقشه بر سر آب با استان تامیل نادو است.

مودی در رشته توییت هایی گفت: "از مردم دو استان می خواهم آرام باشند و مسئولیت های شهروندی خود را فراموش نکنند."

خشونت ها در بنگلور وقتی آغاز شد که دادگاه رای داد بخشی از آب رودخانه کائووری از کارناتاکا به استان همسایه تامیل نادو برود.

مناقشه بر سر آب، سالهاست که به طور ادواری در این منطقه بروز می کند.