بر اثر جاری شدن سیل در ایالت آسام در شمال شرقی هند، دست کم 18 تن  کشته و  نزدیک به دو میلیون نفر بی خانمان شده اند.

تیم های نظامی و امداد، عملیات نجات را برای رساندن غذا و دارو و انتقال مردم به نواحی بلندتر آغاز کرده اند.

مقامات ایالت می گویند صدها اردوگاه برای کمک به قربانیان سیل برپا شده است.