در هند، مخالفان اصلاحات اقتصادی دست به  اعتصاب سراسری زده اند. اعتصاب سبب شده برخی از مراکز بازرگانی و مدارس بسته شوند.

اصلاحاتی که مان موهان سینگ، نخست وزیر هند، هفته پیش پیشنهاد کرد افزایش قیمت گازوئیل را شامل می شود و به شرکت های خرده فروشی خارجی مانند وال مارت اجاره می دهد در هند فعالیت  کنند.

منتقدین می گویند این اقدامات به از بین رفتن مشاغل  و بسته شدن مغازه های محلی  کوچک منجر خواهد شد. اقتصاددانان پیش بینی می کنند اصلاحات، اقتصاد هند را تقویت  خواهد کرد.