اعتراضات علیه مجوز ورود دو زن به معبدی در کرالا - آرشیو
اعتراضات علیه مجوز ورود دو زن به معبدی در کرالا - آرشیو

دو زن هندی که دوم ژانویه با ورود به یک معبد در جنوب هند تاریخ ساز شدند، به خاطر تهدید گروه های افراطی هندو نمی توانند به خانه بازگردند.

این اولین بار طی چند قرن گذشته بود که دو زن وارد معبد «ساباریمالا» در ایالت کرالا شدند.

پیش از این، دادگاه قانون اساسی هند در ماه سپتامبر ممنوعیت ورود زنان در «سن قاعدگی» را لغو کرده است.