شاخص سهام دربعد از ظهر پنجشنبه در نیویورک به طرز قابل توجهی جهش داشت. شاخص داوجونز بیش از ۱.7 درصد معادل  250 واحد بالارفت. شاخص نزدک 2 در صد  و استاندارد اند پور هم جهشی بیش از ۱.6 درصد را تجربه کرد.

اعلام سود سهام کاترپیلار و جنرال موتورز که هر دو بیش از میزان پیش بینی شده بود از عوامل عمده جهش شاخص های سهام نیویورک قلمداد شده اند.