سازمان بین المللی مهاجرت روز سه شنبه اعلام کرد سال جاری میلادی بیش از ۳۵۰ هزار مهاجر از طریق مدیترانه، برای فرار از درگیری ها و فقر در خاورمیانه و آفریقا خود را به اروپا رساندند.

این سازمان بین دولتی گفت بیش از ۲۳۴ هزار نفر از آنها به سواحل یونان و ۱۱۴ هزار نفر نیز به ایتالیا وارد شدند.

تعداد بسیار کمتری از پناهندگان به اسپانیا و مالت رفتند. نزدیک به ۲۶۰۰ نفر از این افراد نیز کشته شدند.