ساختمان صندق بین المللی پول در واشنگتن
ساختمان صندق بین المللی پول در واشنگتن

صندق بین المللی پول، با انتشار گزارش تازه ای در روز سه شنبه، چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را با توجه به نگرانی ها در مورد جنگ تجاری، ۳ دهم درصد نسبت به برآورد قبلی خود در ماه آوریل کاهش داد و آن را ۳ درصد پیش بینی کرد.

این کاهش از جمله به دلیل نگرانی های مربوط به جنگ تجاری میان آمریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان است.

رقم اعلام شده، کندترین رشد اقتصادی از زمان بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ است. 

صندوق بین المللی پول در مورد ایران نیز پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری ۹.۵درصد کوچکتر شود. با این حال، این صندوق می گوید رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی صفر درصد خواهد بود. 

Telegram Banner