کریستالینا جورجیوا، اقتصاددان ۶۶ ساله
کریستالینا جورجیوا، اقتصاددان ۶۶ ساله

یک اقتصاددان بلغارستانی به عنوان رئیس جدید صندوق بین المللی پول انتخاب شد.

به گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول، روز چهارشنبه ۳ مهر ماه اعلام کرد که کریستالینا جورجیوا، سیاستمدار و اقتصاددان بلغارستانی، به عنوان رئیس جدید صندوق بین المللی پول انتخاب شده است.

به این ترتیب، خانم جورجیوا نخستین کسی است که از یکی از اقتصادهای در حال ظهور به ریاست این صندوق برگزیده می‌شود.

صندوق بین المللی پول یکی از سازمان های بین المللی فعال در عرصه وام دادن به کشورها و توصیه به آنها برای توسعه است.

Telegram Banner