مسئولان بهداشت در آمریکا می گویند جان بدربردگان از بیماری ابولا ممکن است از طریق آمیزش جنسی بدون حفاظ بار دیگر این بیماری را شایع کنند.

مرکز کنترل بیماری و پیش گیری در گزارشی می گوید یک زن ۴۴ ساله ، اهل لیبریا ، با مردی که قبلاً به بیماری ابولا مبتلا بود و پس از بهبود از بیمارستان مرخص شد، آمیزش جنسی داشت. یک هفته بعد به این بیماری مبتلا شد و درگذشت.

پژوهشگران قبلاً تصور می کردند ویروس ابولا می تواند تنها  ۳ ماه در مرد باقی بماند، اما اکنون مشاهده شده است ویروس بمدت طولانی تری دوام می آورد و از طریق آمیزش جنسی به زنان منتقل می شود.به همین دلیل مرکز کنترل بیماری و پیشگیری به مردانی که قبلاً مبتلا به ابولا شده اند توصیه می کندهیچگاه بدون وسائل جلوگیری از حاملگی،با زنان آمیزش جنسی نداشته باشند.