طرفداران حوثی ها - آرشیو

شورشیان شیعه حوثی در یمن برای نخستین بار برای خود در جمهوری اسلامی ایران سفیر منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ این خبر را خبرگزاری حوثی‌ها، سبأ روز یکشنبه ۲۶ مرداد اعلام کرده است.

انتصاب ابراهیم محمد الدیلمی پس از دیدار هیئت حوثی‌ها با رهبر جمهوری اسلامی در تهران صورت گرفت.

ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات سازی در منطقه و از جمله یمن متهم می‌کند.

مقام های آمریکا تاکنون در دو مراسم، بخشی از تجهیزات ارسالی جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن را نمایش داده اند.

سازمان ملل متحد وضعیت یمن را بدترین فاجعه انسانی جهان خوانده است.

Telegram Banner