یکی دیگر از قاضیان دیوان عالی برزیل به تصویب قانونی رای داد که بر اساس آن همجنس‌گراستیزی یک جرم قلمداد می‌شود.

این یک پیروزی عمده برای جامعه دگرباشان این کشور به شمار می‌رود.

این در حالی است که جامعه دگرباشان در برزیل اخیرا در شرایط خطرناکی به سر می‌برند.

در سال جاری ۱۴۱ نفر از جامعه دگرباشان کشته شده اند و رئیس جمهور برزیل «ژائر بولسونارو» هم علنا بیزاری خود از همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرباشان را اعلام کرده است.

در کل ۶ قاضی از ۱۱ قاضی به تصویب این قانون رای مثبت داده اند.

Telegram Banner