هاروی واینستین (وسط) همراه با وکیل مدافع خود بن برفمن (راست) - دادگاه عالی نیویورک - ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸
هاروی واینستین (وسط) همراه با وکیل مدافع خود بن برفمن (راست) - دادگاه عالی نیویورک - ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸

نشریه هافینگتون پست روز دوشنبه ۲۴ دی ماه به نقل از چندین رسانه خبری نوشت، «بن برفمن» وکیل مدافع برجسته «هاروی واینستین» از تیم حقوقی او خارج می شود.

این در حالی است که آقای واینستین، تهیه کننده مشهور هالیوود، قرار است چند ماه دیگر و برای چندمین بار، به دلیل اتهامات جنسی، در دادگاهی در شهر نیویورک حاضر شود.