در دو انفجار مهیب روز سه شنبه در دانشگاه حلب دست کم 82 نفر کشته شدند.

دو انفجار علاوه بر تلفات  و زخمیان زیاد؛ به چند ساختمان دانشگاه شدیدا آسبب رساند و تعدادی از اتومبیلهای پارک شده در محل نیز به آتش کشیده شدند.

دانشگاه حلب برغم نا آرامیها  و درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در این منطقه  از سوریه توانسته بود با باز ماندن به امور آموزشی خود ادامه دهد.