مردان مسلح در قاهره به روی مخالفان رییس جمهوری مصر آتش گشودند و ۹ تن را مجروح کردند.

صبح روز سه شنبه، مردان مسلح ناشناس به طرف مخالفان محمد مرسی که به اعتراض در میدان تحریر گرد آمده بودند، تیراندازی کردند. درگیری ها تا ظهر سه شنبه پایان یافت و میدان تحریر آرام شد.

روز شنبه معترضان به پیش نویس قانون اساسی، پیش از برگزاری رفراندوم در میدان تحریر گرد آمده اند و تعدادی از آنها در چادرهایی که زده اند، مانده اند.