مارک ایتالیایی گوچی در هفته مد میلان، پیش از ارائه مجموعه بهاره - تابستانه خود، مانکن ها را با روپوش های سفید روی صحنه فرستاد.

گوچی در بیانیه ای بر اینستاگرام هدف از این کار را مبارزه با آن چیزی خوانده که جامعه به افراد دیکته می کند.

View this post on Instagram

Uniforms, utilitarian clothes, normative dress, including straitjackets, were included in the #GucciSS20 fashion show as the most extreme version of a uniform dictated by society and those who control it. These clothes were a statement for the fashion show and will not be sold. @alessandro_michele designed these blank-styled clothes to represent how through fashion, power is exercised over life, to eliminate self-expression. This power prescribes social norms, classifying and curbing identity. The Creative Director’s antidote is seen in the Gucci Spring Summer 2020 lineup of 89 looks, he has designed a collection that conveys fashion as a way to allow people to walk through fields of possibilities, cultivate beauty, make diversity sacrosanct and celebrate the self in expression and identity. #AlessandroMichele

A post shared by Gucci (@gucci) on

 

مانکن های گوچی با چهره های بی حالت و روپوش های سفید (تداعی کننده جلیقه هایی که در گذشته های دور برای محدود کردن حرکتی افراد دارای اختلال روانی استفاده می شد) روی صحنه رفتند تا این که یکی از آنها دستانش را باز کرد و نوشته ای را روی کف دستش به حضار نشان داد. در دست او نوشته شده بود: «سلامت روان [موضوعی مرتبط با] مد نیست.»

View this post on Instagram

Hello ✨ I just want to say Thank You for all the support so many of you have given me since I lifted my hands in peaceful protest on the Gucci Runway show yesterday ? I feel very blessed to be surrounded by supportive comrades, and to know that there are so many people sharing support online for this action ✊? I want to use this opportunity to remind people that this sort of bravery, is only a simple gesture compared to the bravery that people with mental health issues show everyday. To have the bravery to get out of bed, to greet the day, and to live their lives is an act of strength, and I want to thank you for being here and being YOU ! ☀️ The support people have shown to my act is more than I could imagine, so I only trust that we will share this same support to our friends, siblings, loved ones, acquaintances, internet friends or even strangers, who might be going through tough times with their Mental Health. Showing up for them may come in many forms, check in via text or DM, listen to them with patience and without judgement, offer a helping hand with household tasks like food shop, cooking or cleaning, regularly remind them how amazing and strong they are, but also that is okay feel the feels too, Lets show up for people with mental health and help end the stigma together !? Many of the other Gucci models who were in the show felt just as strongly as I did about this depiction of straightjackets, and without their support I would not have had the courage to walk out and peacefully protest. Some have chosen to donate a portion their fee, and I 100% of mine, to mental health charities, who are doing amazing work for people today! Below are tags to some amazing charities that I encourage, if you have the resources and capacity to, please donate in any way you can, and in my linktree ( in bio ) is a google doc to websites for more charities !

A post shared by YaYa Bones (@ayeshatanjones) on

 

عایشه تان-جونز، مانکن معترض در اینستاگرام نوشت که به عنوان هنرمند و مانکنی که با اختلال روان دست به گریبان بوده و به عنوان کسی که اعضای خانواده اش دچار افسردگی، اضطراب، و اختلال دوقطبی بوده اند برایش دشوار بود ببیند خانه مد معتبری چون گوچی از تصویر بیماران روانی به عنوان اعلامیه مد استفاده کند.

این مانکن که بیناجنسی است برای حقوق دیگر افراد بیناجنسی ، دگرباشان جنسی، و زنان فعالیت می‌کند.

عایشه از حمایتی که دیگر مانکن ها از او کردند تشکر کرده و گفته است که تعدادی از آنها دستمزد خود از این رژه را به خیریه های فعال در زمینه سلامت روان اهدا کرده اند. خود او نیز تمام دستمزدش را به خیریه سلامت روان بخشیده است.

گوچی می گوید این یک اجرای نمایشی اغراق آمیز برای انتقاد از کنترل جامعه بر پوشش بود.

Telegram Banner