یک اَبَرماه بر فراز تپه آکروپلیس آتن در یونان. 

زمین لرزه‌ای شدید آتن، پایتخت یونان را به لرزه در آورد.

در زلزله روز جمعه ۲۸ تیر، بخش هایی از شبکه مخابرات و برق شهر مختل شد.

به گزارش بی.بی.سی، شدت زمین لرزه ۵.۱ ریشتر و کانون آن حدود ۲۲ کیلومتری آتن بود.

مردم به دنبال زمین لرزه به خیابان ها آمدند و ساختمان‌های بلند را خالی کردند.

گزارش‌های اولیه از گیر افتادن ده‌ها نفر در آسانسورها حکایت دارد. آخرین زلزله در آتن در سال ۱۹۹۹ رخ داده بود.

Telegram Banner