اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، می‌گوید که برقراری آتش‌بس کامل، پیش شرط پرزیدنت ترامپ برای مذاکرات صلح با طالبان است. 

 صدیق صدیقی، سخنگوی دولت افغانستان، همچنین گفته است که پرزیدنت ترامپ بر حضور دولت فعلی افغانستان در مذاکرات صلح تاکید کرده است. 

رئیس جمهوری افغانستان یک ماه پیش پیشنهادی را در هفت بند برای مذاکرات ارائه کرد که در چارچوب مذاکرات با طالبان دنبال شود. 

Telegram Banner