انفجار در یک پمپ بنزین در غنا، بیش از ۹۰ کشته بر جای گذاشت.

این انفجار روز پنجشنبه و پس از آن رویداد که مردم برای فرار از باران شدید در آنجا جمع شدند.

مقامات غنایی وقوع این حادثه را تایید کردند. آتش ناشی از انفجار به ساختمان های اطراف پمپ بزنین در شهر آکرا کشیده شد.