آرشیو
آنگلا مرکل در کنار فرانک-والتر اشتاین مایر

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان برای دومین بار در دو هفته گذشته در حالتی که می لرزید، دیده شد.

او روز پنجشنبه ۶ تیرماه در برلین، در زمانی که در کنار فرانک-والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان بود، می لرزید.

سخنگوی مرکل بعدا گفت حال صدراعظم خوب است به وظایفش ادامه می دهد.

آنگلا مرکل پیشتر در کنار رئیس جمهوری اوکراین در حالتی که می لرزید دیده شد. آن زمان او گفته بود که کم آبی علت این امر بوده است.

​​

Telegram Banner