دفتر دادستانی آلمان می گوید یک آلمانی ایرانی تبار به اتهام قاچاق قطعات موشک به ایران دستگیر شده است.

گزارش های خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری آلمان به نقل از اطلاعیه دفتر دادستانی حاکی است قاچاقچی مظنون ، روز سه شنبه ( ۱۸ فوریه) در ناحیه بن دستگیر شد. ماموران گمرک به جستجوی آپارتمان و دفاتر کار او پرداختند.

مرد، که نامش اعلام نشده است، ۶۲ سال دارد و به سازمان دادن دست کم ۱۲ مورد ارسال قطعات موشک به ارزش ۲۳۰ هزار یورو از آلمان به کشورهای دیگر برای حمل به ایران بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ مظنون است.

بنا به گزارش ها، قطعات و تجهیزات پمپ های مکنده، سوپاپ، و ابزار دیگری را که می تواند برای مقاصد نظامی و غیر نظامی بکار رود، شامل می شد.

گفته می شود کالاها به یک سازمان ایرانی که از سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریم ها قرار داشته است، تحویل داده شد.