فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان

وزیر امور خارجه آلمان می گوید ایران دیگر نمی تواند در مذاکرات اتمی وقت تلف کند.

به گزارش رویترز،  فرانک والتر اشتاین مایر،  روز جمعه در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این که برای ایران جایی جهت تلف کردن وقت وجود ندارد، گفت «ما همه می خواهیم  توافق منصفانه ای را به ایران ارائه کنیم. با این حال، برای این که چنین اتفاقی بیافتد، لازم خواهد بود ایران به مسائل اساسی بپردازد.»