پس از آن که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برای بار سوم طی سه هفته گذشته دچار لرزش شد، روز پنجشنبه ۲۰ تیر در حالت نشسته و با نقض پروتکل استقبال، پذیرای نخست وزیر دانمارک شد.

خانم مرکل روز چهارشنبه در جریان استقبال از نخست وزیر فنلاند برای بار سوم طی چند هفته اخیر لرزیده بود و در فضای مجازی بازتاب داشت.

​​

روز پنجشنبه، نخست وزیر دانمارک نیز کنار خانم مرکل نشست و نشانه ای از لرزش در صدراعظم آلمان دیده نشد.

مرکل که ۶۴ سال دارد، از سال ۲۰۰۵ صدر اعظم آلمان بوده است و در کارنامه سلامت او بیماری جدی دیده نمی شود.

Telegram Banner