دفتر امنیت اطلاعات دولت فدرال آلمان از «افزایش زیاد» حملات سایبری که موجب بروز مشکلات امنیتی در حوزه‌های مهم زیربنایی کشور مانند شبکه برق و آب شده است، خبر داد.

به گزارش رویترز، هفته‌نامه «ولت» یکشنبه ۲۸ بهمن گزارش داد این نهاد امنیتی دولتی در نیمه دوم سال گذشته میلادی ۱۵۷ حمله سایبری به شرکت‌های فعال در حوزه زیرساخت‌ آلمان را شناسایی کرده است.

بر اساس این گزارش، حملات مشابه در سراسر سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۱۷، در مجموع ۱۴۵ مورد بوده است؛ که این نشان دهنده افزایش زیاد حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور اروپای غربی است.