نشریه اشپیگل آلمان می گوید این کشور گروه حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی قلمداد نخواهد کرد.

به گزارش رویترز در روز جمعه ۱۷ اسفند، اشپیگل این خبر را به نقل از یک مقام ارشد آلمانی گزارش کرد.

طبق این گزارش، تصمیم آلمان منجر به افزایش اختلافات آلمان با آمریکا و عربستان می شود.

پیش از این بریتانیا شاخه سیاسی حزب‌الله لبنان را به فهرست گروه های تروریستی خود افزوده بود.