علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه در نشستی با هیات پارلمانی آلمان در تهران، گفت کاهش روابط دو کشور باعث کاهش اشتغال کارگران در ایران شده و او از مقام های اروپایی بویژه آلمان گله مند است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب افزود که آنها می کوشند در مجلس از حقوق کارگران و آزادی های اساسی ذکر شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری ملت، هیات چهار نفره پارلمانی آلمان تا روز جمعه در تهران خواهد بود و با برخی معاونان وزارت خارجه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، چند تن از نمایندگان مجلس و جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دیدار می کند.