نمایی از مجموعه آب سنگین اراک
نمایی از یکی از نیروگاههای آب سنگین ایران.

گزارش امنیتی ایالت شمالی مکلنبورگ - فورپومرن در آلمان می‌گوید ایران در پی فعالیت‌های نامشروع و غیرمجاز برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است. 

این گزارش که بخش‌هایی از آن روز دوشنبه ۱۳ خرداد در روزنامه جروزالم پست منتشر شده، می‌گوید در حوزه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و ساخت راکت تحویل آن، باید پاکستان، ایران، کره شمالی و سوریه را به عنوان عوامل فعال و خطر امنیتی ذکر کرد. 

این گزارش در ۲۰۸ صفحه به تهدیدهای بالقوه در آلمان پرداخته است.

پیشتر مواردی مشابه با این گزارش هم در بررسی اطلاعاتی ایالت باواریای آلمان منتشر شده بود. 

نهاد امنیتی آلمان: جمهوری اسلامی مصمم به دستیابی به سلاح کشتار جمعی است
نهاد امنیتی آلمان: جمهوری اسلامی مصمم به دستیابی به سلاح کشتار جمعی است

​​

Telegram Banner