آرشیو ملی صوت مکزیک، پخش آزمایشی یک برنامه رادیویی را پیدا کرده که در آن بخش هایی از گفتگوی «فریدا کالو» نقاش مکزیکی شنیده می شود.

این برنامه پس از مرگ کالو در سال ۱۹۵۴ پخش خود را آغاز کرد.

این اپیزود آزمایشی، به مناسبت پنجاه سال فعالیت هنری «دیگو ریوارا» همسر فریدا، زندگینامه کوتاهی از او را پخش می کند و در قسمت هایی از آن، فریدا مقاله ای را که در مورد شوهرش نوشته می خواند.

در این فایل صوتی، فریدا همسرش را توصیف می کند و او را فردی بسیار باهوش با چشمان بسیار درشت می خواند؛ چشمانی با مردمک های بزرگ شبیه چشمان وزغ که نگاه او را گسترده تر می کند، گویی برای نقاش مناظر و فضاهای وسیع خلق شده است.

گفته می شود صدای فریدا مربوط به سال ۱۹۵۳ یا ۱۹۵۴ است.

 

«فریدا کالو» از مبتکر ترین و تاثیرگذار ترین نقاشان قرن بیست میلادی به شمار می رود.
لباس‌های «فریدا کالو» نقاش برجسته مکزیکی سوژه نمایشگاهی در لندن
فریدا کالو نه تنها یکی از مبتکر ترین و تاثیرگذار ترین نقاشان قرن بیست میلادی به شمار می‌رود، بلکه به دلیل سبک لباس پوشیدنش نیز شهرت بسیار دارد.

​​هر چند ادعا می شود این تنها صدای بازمانده از فریدا است، تحقیقات در این مورد ادامه خواهد داشت تا صحت آن تأیید شود.

Telegram Banner