مقامات در ولایت سر پل در شمال افغانستان می گویند فرار دیشب زندانیان از یک زندان با کشته شدن سه زندانی همراه بوده است.

به گفته این مقامات، اعضای طالبان جزو بیش از ده نفر زندانیانی هستند که با ایجاد یک حفره در دیوار زندان موفق به فرار شدند.

طالبان مسئولیت فرار دادن زندانیان را به عهده گرفته است.