آرشیو
آرشیو

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری وعده داد که مالیات ها را کاهش دهد.

به گزارش رویترز، ماکرون این وعده را روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت، به فرانسوی ها داد.

اما او در عین حال گفت که فرانسوی ها باید برای مدت بیشتری کار کنند.

فرانسه چندین ماه است که شاهد اعتراضات «جلیقه زردها» علیه سیاست های اقتصادی امانوئل ماکرون است.

آنها می گویند سیاست های دولت عمدتا به نفع ثروتمندان است.