عکس: آرشیو
عکس: آرشیو

در ادامه اعتراضات در فرانسه «جلیقه زردها» بار دیگر به خیابان ‌ها آمدند. 

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که معترضان موسوم به «جلیقه‌ زرد‌ها» روز شنبه ۱۵ دی‌ماه در این کشور بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند و صدها نفر در خیابان شانزلیزه پاریس حضور دارند.

معترضان روز جمعه برای حضور در هشتمین هفته اعتراضات خود فراخوان داده بودند و «اریک دروئه» از رهبران جلیقه زردها نیز روز چهارشنبه  به اتهام برپایی تظاهرات بدون مجوز در پاریس بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شده بود. 

تظاهرات سال ۲۰۱۸ جلیقه زردها در فرانسه با اعتراض به افزایش قیمت سوخت شکل گرفت، اما به تدریج سیاست های اقتصادی را هم در برگرفت و به تظاهرات تمام عیار ضددولتی تبدیل شد.