اعتراضات در نانت
اعتراضات در نانت

در فرانسه، پلیس و معترضان در شهر نانت با هم درگیر شدند. اتحادیه های کارگری اعتراضات در نانت را سازماندهی کرده اند. 

به گزارش رویترز در روز سه شنبه ۲۶ آذر و به نقل از یک شبکه خبری فرانسوی، پلیس در نانت به سمت معترضان کپسول های گاز اشک آور پرتاب کرد.

 معترضان با اصلاحات امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای بازنشستگی ها مخالف هستند. 

نانت در ماه های گذشته صحنه تکراری درگیر میان نیروهای پلیس و گروه های چپ افراطی بوده است.

Telegram Banner