عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

تظاهرات خیابانی در فرانسه علیه سیاست‌های اقتصادی امانوئل ماکرون، روز شنبه ۶ بهمن و برای يازدهمين هفتۀ متوالی، در پاريس و شهرهای ديگر ادامه داشت.

اعتراضات موسوم به «جنبش جليقه زردها» از اواسط نوامبر و در مخالفت با طرح افزايش ماليات بر سوخت آغاز شد، اما بعدا خواسته‌های معترضان گسترده‌تر شد.

با اين که بر اساس نظرسنجی‌های اخير، دیدگاه مردم نسبت به ماکرون اندکی بهتر شده، اما معترضان می‌گويند او بايد ثابت کند فقط در خدمت منافع ثروتمندان نيست.