French EELV Green Party candidate for the metropolitan election in Lyon Bruno Bernard leaves the polling booth prior to cast…
انتخابات محلی روز یکشنبه در فرانسه برگزار شد

انتخابات محلی فرانسه روز یکشنبه هشتم تیر با مشارکت پایین برگزار شد و حزب سبزها در شهرهای کلیدی چون لیون، بوردو، و استراسبورگ پیروز شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، نزدیک به ۶۰ درصد در انتخابات شرکت نکرده‌اند. حزب مرکزگرایی که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پیش از حضور در انتخابات ریاست جمهوری خود ایجاد کرد، دستاورد چندانی در انتخابات نداشت.

حزب حرکت ملی‌گرای مارین لو پن نیز در شهر پرپینیون در جنوب فرانسه اعلام پیروزی کرد. این نخستین بار از سال ۱۹۹۵ تاکنون است که یک حزب راستگرا اختیار شهری در فرانسه با بیش از یکصد هزار شهروند را به دست می‌گیرد.