لوران فابیوس، ۱۰ فوریه ۲۰۱۶
لوران فابیوس روز چهارشنبه گفت از مقام خود کناره گیری کرده است

ژان مارک ‫ارو نخست وزير سابق فرانسه، وزير امور خارجه اين کشور و جايگزين لوران فابیوس شد.

اين تغيير بخشى از ترکیب جديد کابینه دولت فرانسه است. در ترکیب جديد تعداد وزرا و وزيران مشاور افزایش پيدا کرده است.

​​ترميم کابینه مانوئل والس از حدود ده روز پيش و با استعفاى کریستین توبيرا وزير دادگستری فرانسه آغاز شد.