پیمان میرزا زاده، خواننده کرد زندانی
پیمان میرزا زاده، خواننده کرد زندانی

پیمان میرزا زاده، خواننده کرد اهل ارومیه که برای دو سال زندان در ارومیه زندانی است، این هفته برای اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق به دادگاه منتقل شد و بعد از اجرای این حکم به زندان بازگردانده شد.

این جوان خواننده پیشتر از سوی شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه به اتهام شرب خمر و اجرای آهنگ‌های حماسی با لباس کردی در یک جشن ازدواج در کردستان ترکیه به دو سال زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت او در حالیکه در زندان ارومیه نگهداری می‌شود روز یکشنبه برای اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق به شعبه چهارم اجرای احکام دادگاه عمومی ارومیه منتقل شد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، پشت پیمان میرزا زاده بعد از اجرای حکم شلاق به شدت خونین و کبود شده و آثار آن کاملا مشخص است. این خواننده کرد زندان پس از اجرای این حکم با نوشتن نامه‌ای در اعتراض به اجرای حکم شلاق و حکم دو سال زندان که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای او صادر شده، دست به اعتصاب زده است.

پیمان میرزازاده، خواننده کرد اهل ارومیه
پیمان میرزازاده، زندانی سیاسی و خواننده کرد، بار دیگر به زندان محکوم شد
پیمان میرزازاده، خواننده کرد زندانی اهل ارومیه، از سوی شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه به ۲ سال زندان محکوم شد.

​​این اولین بار نیست که این خواننده کرد دست به اعتصاب غذا زده است، او پیش از این روز ۱۲ فروردین سال جاری به همراه پانزده زندانی سیاسی کرد دیگر در زندان‌های ایران در همبستگی با زندانیان سیاسی کرد زندان‌های ترکیه و در همبستگی با لیلا گوون، قانونگذار حزب دموکراتیک خلق، به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زدند.

لیلا گوون، قانون‌گذار حزب دموکراتیک خلق ترکیه که از ماه نوامبر سال گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد
زندانیان سیاسی کرد در ایران در همبستگی با زندانیان کرد در ترکیه اعتصاب غذا کردند
شانزده زندانی سیاسی کرد در زندان‌های ایران در همبستگی با زندانیان سیاسی کرد در زندان‌های ترکیه از امروز به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زدند.

​​پیش از این، پیمان میرزا زاده در تاریخ ۲ اسفند ۹۷ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۷ با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد و در دادگاهی که در تاریخ ۱۳ اسفند سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه بدون حضور وکیل برای او برگزار شده بود به اتهام «تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون حکومت ایران از طریق سرودن ترانه» به دو سال زندان و محرومیت دائمی از خوانندگی محکوم شد.

Telegram Banner