کشور فنلاند برای سومین بار ریاست دوره‌ای شورای اروپا را به عهده گرفت. 

ریاست فنلاند از روز دوشنبه اول ژوئیه (۱۰ تیرماه) آغاز می‌شود و تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. 

بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، برنامه اولویت فنلاد «تقویت ارزش‌های مشترک و اجرای قانون» است تا جایگاه اتحادیه اروپا ارتقا پیدا کند. انتظار می‌رود عمده فعالیت‌های فنلاند متوجه موضوع‌هایی چون برگزیت باشد. 

ریاست شورای اروپا هر ۶ ماه یک بار به یکی ازکشورهای عضو محول می‌شود. کشوری که ریاست شورا را برعهده می‌گیرد مسئول امور شورا در زمینه قانونگذاری و سیاست گذاری است.

فنلاند این مسئولیت را از رومانی تحویل گرفته است و آن را به کرواسی تحویل خواهد داد.
 

Telegram Banner