ماموران پلیس فدرال آمریکا، اف.بی.آی به یک بانک در منطقه پورتوریکو یورش بردند. ماموران فدرال بر این ظن هستند که فردی ممکن است از این بانک برای پول شویی به نفع افراد و نهادهای ونزوئلایی تحت تحریم، استفاده کرده باشد.

سخنگوی پلیس فدرال آمریکا گفته است که ماموران برای جستجو و تشخیص این که ممکن است در این بانک منابع مالی مرتبط با افراد و نهادهای ونزوئلایی تحت تحریم وجود داشته باشد، حکم داشتند.

اقدام ماموران پلیس فدرال آمریکا، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه صورت گرفت.