هند از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواست پاکستان را در فهرست سیاه کشورهایی قرار دهد که نتوانسته اند استانداردهای بین المللی را برای متوقف کردن جرائم مالی رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور مالی هند این درخواست را روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت مطرح کرد.

پاکستان هم اکنون در فهرست «خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد، اما هند می‌خواهد اسلام آباد به فهرست سیاه افزوده شود. فهرست خاکستری مربوط به کشورهایی است که در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کنترل کافی را ندارند.