دختر ١۶ ساله ای دعوت ميهمانی جشن تولد خود را بر روی پايگاه اينترنتی فيس بوک منتشر کرد ولی تاکيد نکرد که اين ميهمانی خصوصی است.

در نتيجه حدود ۴ هزار نفر شبانگاه جمعه به منزل او روی آوردند تا در اين ميهمانی شرکت کنند.

پليس ناچار به دخالت و متفرق کردن ميهمانی روندگان شد در حالی که دختر جوان غافل از آنچه روی داده منزل را ترک کرده بود.

پليس چند نفر را بازداشت کرد و گفته می شود چند نفر نيز زخمی شدند.